Kvantemedisin – Gamle behandlingsteknikker møter moderne teknologi

Kvantemedisin er en fellesbetegnelse for metoder der man kommuniserer med kroppen på cellenivå ved hjelp av elektromagnetiske frekvenser. Metoden utnytter kroppens informasjonssystem til å lese av og korrigere ubalanser ved hjelp av datastyrt apparatur. Forskeren Royal Rife mente allerede tidlig på 1900-tallet å ha påvist at all materie har en resonansfrekvens, og den tyske biofysikeren Fritz Albert Popp klarte i 1973 for første gang å måle de elektromagnetiske frekvensene som utstråles fra kroppsceller. Popps målinger viste at hver celle i kroppen har en egen hovedfrekvens (resonansfrekvens).

Kvantemedisin er en nyvinning innen forståelse og tolkning av menneskekroppen. Den gir oss mulighet til å oppdage og gjøre noe med ubalanser på et langt tidligere stadium enn før. Skolemedisin vektlegger fysiske symptomer, mens man i kvantemedisin også legger vekt på energifeltet/frekvensen i cellene.
Kvantemedisin
Til denne behandlingen brukes Scio som gir en helhetlig behandling som ivaretar hele mennesket. Denne teknologien skanner og harmoniserer kroppens stress og ubalanser og får den tilbake til god helse ved å redusere de stressfaktorer som er årsak til sykdom.

Stress kommer fra mange kilder som toksiner, bakterier, virus, traumer, mentale faktorer, stråling, allergier, arv etc. Denne type stress fører til ubalanser som fremmer dårlig helse. Stress gir en alarm i kroppen som kan fremkalle symptomer. Hvis stresset fortsetter i lang tid kan kroppen gå inn i en adopteringsfase og man blir symptomfri. Mangel på symptomer er ikke alltid tegn på god helse.

Kvantemedisin passer for alle: barn, unge og eldre. Det er en smertefri og skånsom behandling som er individuelt tilpasset til hver enkelt. Dette er en behandlingsmetode som er i sterk vekst og har gode resultater på en rekke områder.